Kontakt mig på 28 11 03 20

Interessant travsportsmøde på Lunden

Med DTC´s Klaus Storm og dyrlæge Mogens T. Christophersen i spidsen blev der i aftes afholdt møde for de aktive i Pit Stop 2 på Lunden

om doping og medicinhåndtering.

Der var vel ca. 50 fremmødte og en fin fornuftig debat om et svært emne som konstant kræver belysning.

Efter at have overværet det tilsvarende i Århus tidligere med dyrlæge Peter Fogh som foredragsholder, kunne jeg efter mødet godt fornemme et par gråzoner

på enkelte mindre betydelige områder, såsom retten til at udtage blodprøver for andre end dyrlæger.

Generelt er alle indstillede på at vi skal konkurrere på lige vilkår, og den tanke skal bare dyrkes hele vejen!

F.eks. blev det nævnt at der bestemt ikke kun var mistanke om brådne kar blandt de aktive, men også dyrlæger, som går til kanten og lidt til.

Det har været oppe om det er dem med de bedste evner eller den bedste dyrlæge der har succes, og det skulle gerne med nye og strammere kontrolmetoder

falde ud til trænernes fordel.

Jeg synes man løbene skal holde os aktive informerede, eller som foreslået lave en holtline, man kan ringe til i tvivlstilfælde.

For selvom vi alle er dygtige og ihærdige med hestene, er medicinverdens præparatet og doserings/halveringstider umulige at gennemskue for almindelige.