Kontakt mig på 28 11 03 20

Lundens løbssekretariat

Debatten om lokale løbssekretariater er på det sidste blusset op igen, efter at Lunden har ytret ønske om at få mere aktiv del i processen.

Beslutningen om at lave et fælles løbssekretariat var en del af en større centraliseringsplan for sporten, som DTC indførte for snart mange år siden.

Ikke fordi de aktive var utilfredse med systemet, for det var de tvært i mod.

De kunne godt lide nærheden til dem, der lavede løbene og havde styr på alle lokale forhold, og banens personale kunne jo sagtens lave løb ved siden af deres andre gøremål.

Modargumentet var at det ville blive mere effektivt og neutralt  og mindre omkostningstungt.

Jeg husker de mange dygtige og super engagerede mennesker på banernes sekretariater, som gav banerne noget lokal kolorit.

På Lunden havde vi C.C. Junge, Claus Nielsen, Allan Kristensen, Tommy Stjerne, Per Hansen, Anders Mysager, Peter Jørgensen og Klaus Koch for bare at nævne nogle, som konstant skabte nye tiltag og interesse for banens løb.

Da forslaget om det fælles løbssekretariat ramte DTS bestyrelsesbord, sad jeg selv i bestyrelsen, og vi var ikke begejstrede for tanken.

Jens Ulrich Nielsen var næstformand for Lunden og sad i DTC´s bestyrelse, så det var hans opgave at overbevise os om den glimrende ide, som til sidst blev vedtaget,

da vi fik at vide, at man altid kunne trække sig ud af samarbejdet, hvis ikke det levede op til forventningerne.

Nogle vil hævde at det kun er gået en vej efter centraliseringen, andre at det bedste er at stå skulder ved skulder.

Jeg mener ikke der findes hellige køer, og er der noget der kan gøres bedre, så skal det gøres bedre.

Det skal gøres attraktivt at være hesteejer igen, hvilket det åbenlyst ikke er, og den opgave skal løses målrettet af alle sportens organisationer.