Kontakt mig på 28 11 03 20

Medicinering over landegrænser et problem

Målsætningen i travsporten må klart være at alle konkurrerer på lige vilkår og med hestenes ve og vel i fokus.

Først havde man et regelsæt i Danmark, så i Norden som nu, og forhåbentlig snart i Europa eller hele travverden.

Ser man bort fra folkedomstolen og til dels de interne dømmende organer, hvor nogle udelukkes for livstid inden konkret domsafsigelse, mens andre trods regulær dopingdom inviteres med direktfly til Skandinaviens største løb, synes jeg alligevel tingene går i den rigtige retning.

Hvor det stadig halter er på medicin delen.

Danmark er et meget lille hesteland, hvor kostbar registrering af lægemidler til hest ofte udelades grundet for lille marked.

Men hvorfor skal vores heste ikke behandles med bedst mulige medicin ved sygdom?

Så mens hest/konkurrenter fra de større nabolande får optimal behandling, og derpå kan krydse grænsen og deltage i løb i Danmark, kan man ikke tale om lige vilkår.

Og hvor står de mange danske hesteejere og trænere/amatørtrænere, der søger dyrlægehjælp i f.eks. Sverige, for siden at vende hjem med i Danmark ikke registreret/tilladt medicin i hesten,

som måske har kureret lidelsen bedre, mere effektivt eller i det hele taget.

Nej så længe registrering af lægemidler til heste ikke gælder i hele EU/UET åbner det op for ulighed og problemer.