Kontakt mig på 28 11 03 20

Danske heste ladt i stikken

For et par måneder siden havde jeg en hest til en dansk dyrlæge med speciale i heste.

Den fik stillet en diagnose, og dyrlægen kom med det mest optimale behandlingsforslag.

Problemet var imidlertid at præparatet, der ifølge dyrlægen var det bedst mulige til denne lidelse, er umuligt at skaffe/få godkendt til heste i Danmark.

Samme medicin anvendes fuldt lovligt og uden andre restriktioner end gængse karenstider på 14 dage på dyreklinikker overalt i vores nabolande.

Hvorefter disse heste uden at forbryde sig mod nogle love, kan krydse grænsen og på "lige fod" deltage i løb på dansk grund.

Det finder jeg decideret konkurrenceforvridende, men endnu værre urimeligt overfor heste i Danmark, som ikke kan modtage bedst mulig omsorg.