Kontakt mig på 28 11 03 20

DTC løfter licensundervisningen

Gennem 2017 var der nedsat et udvalg med henblik på at forbedre kommende travkuskes uddannelse.

Hvor der tidligere var stor rekruttering via de professionelle stalde rundt omkring på banerne, har verden forandret sig i retning af at eleverne nu kommer med mindre ballast og rutine.

Derfor har udvalget med opbakning fra DTC´s bestyrelse besluttet at der fra og med 2018 skal tages aktion på området og laves en bedre uddannelse op til licensprøven.

Underviserne vil derfor blive udvalgt og aflønnet af DTC, så man sikrer sig en kompetent lærerstab med undervisnings erfaring.

Ligesom der vil blive udarbejdet et nyt og tidssvarende teoretisk undervisningsmateriale.

Antallet af undervisningsdage øges inden eksamen, så eleverne kan få lært startsystemer m.m. bedre end før, og får mere erfaring inden de rigtige løb.

Det eneste banerne nu skal er at annoncere og stille faciliteter til rådighed for deres nye kommende kunder, og det her bliver med garanti et tiltrængt løft i den rigtige retning.