Kontakt mig på 28 11 03 20

Alle skal opføre sig ordentligt

Med afsæt i den verserende debat i Cody/Gordon Dahl sagen, rejser der sig en del spørgsmål, som flittigt diskuteres overalt i trav Danmark.

Men set i min optik er det her ikke så svært.

Vi skal konkurrere på lige vilkår!

Træder nogen ved siden af, kan man groft sagt dele sagerne op i dem, hvor en for travl hverdag ender i en utilsigtet fejltagelse, og dem der bevidst prøver at snyde.

Det siger sig selv at strafudmålingen vil være væsentlig forskellig afhængig af forsæt eller ej.

I begge tilfælde skal man før under og efter i vores civiliserede verden behandles ordentligt, så tingene foregår fuldstændigt objektivt.

Der skal, når sagen er bragt til sin afslutning, være fuld åbenhed om forløbet.

alle kan se, at alle er lige!

Ingen, det være sig aktive (trænere, amatører, hesteejere), bestyrelser, administrationer, foreninger, dyrlæger eller embedsmænd, skal under udredningen påvirke forløbet, men udelukkende forholde sig til faktuelle ting, der efterfølgende præsenteres for den uvildige nordiske doping komite.

Når dommen er faldet, er de involverede parter i deres fulde ret til at udtale sig  med deres syn på sagen, velvidende at udredningen også er tilgængelig.

Når debatten i disse dage raser, drejer den sig ikke så meget om de begåede fejl hos de aktive, for de er ret så åbenlyse, som de er præsenteret.

Nej det der tales om, er den lukkede linje i de hidtidige sager, om de involverede bliver behandlet ens og ikke mindst ordentligt, og om der er nogen, der har for mange kasketter på.

Kan man gøre noget anderledes og bedre?

Trænerforeningen af 1909 har gennem de seneste år fokuseret meget på at og skabe en god relation og tillid mellem deres medlemmer og DTC.

Bestyrelsen bestående af Frantz Praem, Morten Friis og jeg vil i den nærmeste tid, med udspring i påstande om at vi ikke er nået helt i mål med vores mission på området, tage kontakt til vores medlemmer, for at høre om deres oplevelser på området.