Kontakt mig på 28 11 03 20

Tillidspost i DTC

Ved DTC´s generalforsamling på Fyn i går fik de aktive foreninger endelig plads i bestyrelsen, som nu tæller de otte baner

samt FDT ved Jørgen B. Pedersen og Trænerforeningen af 1909 hvor jeg blev valgt ind.

Det er en svær tid sporten er inde i, og derfor ikke uvæsentligt at vi aktive medvirker til at præge planlægningen af fremtiden.

Jeg har gennem hele min travkarriere bidraget foreningsmæssigt og politisk med fremtrædende tillidsposter i Travinteresseret Ungdom,

Charlottenlund Amatørklub, Det Danske Travselskab og nu landets førende forbund Dansk Travsports Centralforbund.

Mens historien vidner om mangeårige udviklingshæmmende banestridigheder,vil Jørgen og jeg nu varetage hesteejernes, amatørenes, opdrætternes, ungdoms/ponysportens, montesportens og trænernes interesser, og det tror jeg kan blive et positivt og tiltrængt indspark i den samlede sports perspektiv.